FAGT en RBCZ

Als natuurgeneeskundige therapeut met als specialisaties Reflexzonetherapie en Tui Na-massagetherapie ben ik aangesloten bij beroepsvereniging FAGT, en sta ik geregistreerd bij het RBCZ.

Hierdoor weten cliënten en zorgverzekeraars zich verzekerd van een bepaalde kwaliteitsstandaard. Die kwaliteit bied ik graag met mijn praktijk en behandelingen. Nascholing volgen, regelmatig een visitatie/audit en intervisie met collega's zijn belangrijk voor het behoud van kwaliteit.

Federatie Alternatief Geneeskundig Therapeuten (FAGT)

De FAGT stelt mij in staat om in contact te komen met vakgenoten, nascholingen te volgen en in algehele zin mijn praktijk te verbeteren. De FAGT zet zich als beroepsvereniging in voor complementaire en alternatieve therapeuten, en vormt de spreekbuis voor deze beroepsgroep naar zorgverzekeraars toe. Mijn lidmaatschapsnummer bij de FAGT is 13561.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. Dan gaat het om artsen en therapeuten op hbo-niveau. Via het register weten therapeuten en cliënten zich verzekerd van onafhankelijk tuchtrecht. Wel zo duidelijk.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Mijn registratienummer is 309391R.