FAGT en NVA

Als voetreflextherapeut en acupuncturist ben ik aangesloten bij beroepsverenigingen FAGT en NVA en bij twee koepelorganisaties: RBCZ en de KAB.

Omdat ik lid ben van de FAGT en de NVA kun je je verzekerd weten van een bepaalde kwaliteitsstandaard. Die kwaliteit bied ik graag in mijn praktijk. Nascholing volgen, regelmatig een praktijkvisitatie en intervisie met collega's zijn belangrijke zaken voor mij..

Federatie Alternatief Geneeskundig Therapeuten 

De FAGT stelt mij in staat om in contact te komen met vakgenoten, nascholingen te volgen en in algehele zin mijn praktijk te verbeteren. De FAGT zet zich als beroepsvereniging in voor complementaire en alternatieve therapeuten, en vormt de spreekbuis voor deze beroepsgroep naar zorgverzekeraars toe. 

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 


De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen certificeert en registreert. Via het register weten therapeuten en cliënten zich verzekerd van onafhankelijk tuchtrecht, via TCZ.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

De NVA heeft als doel het continue verbeteren en versterken van de kwaliteit van de Nederlandse acupunctuur, zodat deze steeds aan de hoogste standaarden voldoet.


De NVA is specifiek voor acupuncturisten. Mijn lidmaatschap van deze vereniging draagt bij aan mijn kwaliteit als acupuncturist. Er wordt veel informatie en kennis gedeeld en er wordt op toegezien dat de leden zich blijven scholen in westers medische kennis en zich ontwikkelen in acupunctuur en andere aspecten van de Traditionele Chinese Geneeskunde.

Koepel Alternatieve Behandelwijzen

De KAB vertegenwoordigt de bij haar aangelosten beroepsverenigingen, zoals de NVA,  bij de overheid, zorgverzekeraars en andere stakeholders. Ook waarborgt de koepel KAB de kwaliteit van de leden. Je bent zeker van een goedgekwalificeerde therapeut, als deze is aangesloten bij de KAB.